ZAPISY I OPŁATY

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00 (opcjonalnie od 6:30 do 18:00).

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Realizujemy roczne przygotowanie szkolne.

Zapisy prowadzone są w sekretariacie przedszkola. Zaleca się aby na zapis umówić się indywidualnie z dyrekcją przedszkola na wygodny dla Państwa termin, poprzez uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem: 606 475 850.

Jednorazowa opłata wpisowego wynosi 300zł.

CZESNE
Stała opłata miesięczna wynosi 900zł

WPISOWE
Jednorazowe wpisowe wynosi 300zł

RODZEŃSTWO
Zniżka 200zł na drugie dziecko

POSIŁKI
Cztery zdrowe posiłki 15,00zł/dziennie

DZIECI Z ORZECZENIEM
Bezpłatny pobyt dla dzieci niepełnosprawnych

ZAJĘCIA DODATKOWE
bez dodatkowych opłat

MIESIĘCZNE CZESNE

Miesięczna opłata wynosi 900zł. W ramach czesnego dzieci otrzymują: całodniową opiekę wychowawczą (w godzinach 6:30-17:00), udział we wszystkich zajęciach dodatkowych, udział w wyjściach do kina, teatru i innych atrakcjach.

POBYT DO 5 GODZIN

Oferta skierowana jest do rodzin, których dzieci dopiero zaczynają swoją przygodę z przedszkolem i ciężko znoszą rozłąkę na cały dzień. Wybór ten będzie także doskonały dla rodziców, którzy mają elastyczny czas pracy i mogą decydować o krótszym bądź dłuższym pobycie dziecka w danym dniu w przedszkolu.
Czesne miesięczne: 720zł, każda kolejna rozpoczęta godzina powyżej 5-ciu podstawowych: 5zł

POBYT DZIECKA Z ORZECZENIEM

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczają do naszego przedszkola bezpłatnie. Opłata naliczana jest jedynie za posiłki. Jesteśmy otwarci na pomoc rodzicom w zakresie uzyskania orzeczenia, udzielimy rad organizacyjnych i wskażemy odpowiednie placówki i specjalistów w tym zakresie.

 

OFERTA DLA RODZEŃSTWA

W przypadku uczęszczania do przedszkola dwójki dzieci (dziecko może uczęszczać również do naszego żłobka) Rodzic otrzymuje zniżkę 200zł na drugie dziecko na czas pobytu rodzeństwa w placówkach.

WYŻYWIENIE

Opłata za posiłki wynosi 15,00zł dziennie, posiłki indywidualne: 17,50zł. Dziecko otrzymuje śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczony przez sprawdzoną firmę cateringową. Wielkość miesięcznej opłaty uzależniona jest od ilości dni, w których dziecko przebywać będzie w przedszkolu.

APLIKACJA LIVE KID

W naszym przedszkolu korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań w postaci aplikacji Live Kid, dzięki której rodzice na bieżąco mogą w wygodny sposób zgłaszać nieobecność dziecka, zapoznawać się z ogłoszeniami, harmonogramem zajęć, przeglądać zdjęcia i otrzymywać miesięczne rozliczenia z możliwością ich natychmiastowego uregulowania. Wszystko to odbywa się za pomocą kilku intuicyjnych kliknięć i zapewnia komfort komunikacji z placówką.

DOKUMENTY DO ZAPISU

Celem przyspieszenia procedury zapisu do przedszkola prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Sekretariatu po uprzednim umówieniu się poniższych dokumentówProsimy w miarę możliwości o podpis pod wszystkimi dokumentami obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Uwaga: umowę prosimy wydrukować i wypełnić w dwóch egzemplarzach (pozostałe dokumenty w jednym egzemplarzu).

Na spotkanie prosimy o przyniesienie w formie gotówkowej kwoty 300zł będącą opłatą rekrutacyjną i gwarantującą miejsce w przedszkolu od wyznaczonego umową terminu.

Nie ma możliwości płacenia kartą płatniczą w sekretariacie.