KADRA

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowywanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

Nasze mocne strony:

WYKSZTAŁCONA KADRA

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

RÓŻNORODNE TECHNIKI PRACY

KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

CIĄGŁY ROZWÓJ I PODNOSZENIE KOMPETENCJI

Monika Szubertowicz

dyrektor, właściciel

Absolwentka studiów z zakresu Psychopedagogiki w specjalności Psychoprofilaktyki społecznej, Pedagogiki przedszkolnej, Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja, Zarządzania oświatą oraz Psychologii klinicznej (w trakcie). Nauczyciel mianowany z ponad 10-letnim stażem pracy zawodowej. Od 2016r. dyrektor i właściciel Niepublicznego Żłobka i Przedszkoli PINOKIO w Rzeszowie. Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Rzeszowie.

Daria Dworak

zastępca dyrektora

Monika Chryń

Agnieszka Kamińska

Gabriela Wszołek

Ewa Gutkowska

Joanna Bogdan

Iwona Miąsik

Jolanta Kotwica