KADRA

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowywanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

Nasze mocne strony:

WYKSZTAŁCONA KADRA

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

RÓŻNORODNE TECHNIKI PRACY

KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

CIĄGŁY ROZWÓJ I PODNOSZENIE KOMPETENCJI

Monika Szubertowicz

dyrektor, właściciel

Daria Dworak

zastępca dyrektora

Monika Chryń

nauczyciel, wychowawca

Agnieszka Gadek

nauczyciel, wychowawca

Gabriela Pieczek

nauczyciel wspomagający

Monika Kędzior

pomoc nauczyciela

Iwona Miąsik

asystent nauczyciela

Dawid Ruszel

rytmika

Grzegorz Zawadzki

gimnastyka

Hubert Ciurko

taniec

Magdalena Hadaj

psycholog

Patrycja Ryś

logopeda

Dorota Ziobro

fizjoterapia