RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 8:30 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane, rozmowy planowane i sytuacyjne, praca wyrównawcza i stymulacyjna

8:45 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe

10:30 – 11:30 O ile pogoda na to pozwala – pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki; w razie niepogody – zabawy indywidualne i zespołowe w sali.

11:30 – 12:00 Obiad (II danie)

12:00 – 13:45  Czytanie bajek, relaks (dzieci starsze), zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy swobodne

12:00 – 13:45 Leżakowanie (dzieci młodsze)

13:45 – 14:00 Obiad (zupa)

14:00 – 15:00 Zabawy swobodne, zajęcia dodatkowe

15:00 – 15:15 Podwieczorek

15:45 – 17:00 W zależności od pogody: wyjście na plac zabaw, zabawy swobodne

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trzech salach, dostosowanych do liczebności grupy i jej potrzeb. Harmonogram dnia przewiduje także wspólną zabawę wszystkich dzieci na największej sali, wypełnionej zabawkami. Dzięki kontaktom zarówno z rówieśnikami jak i dziećmi w innym wieku nasi podopieczni uczą się pozytywnych wzorców zachowań: dzieci młodsze naśladują starsze co przyczynia się do ich rozwoju, natomiast starszaki otaczają opieką i pomocą maluchy.